Door een nieuwe controle van patiënten met dikke- of endeldarmkanker na het verwijderen van de tumor, is sneller een terugkeer van de ziekte op te sporen. Hierbij wordt de aanwezige hoeveelheid van de tumormarker CEA (Carcinoembryonic Antigen) in het bloed vaker gemeten. Bij stijging ervan wordt direct actie ondernomen. Hierdoor zijn patiënten bij terugkeer van de ziekte vaker te genezen dan volgens de huidige controlemethode. Dit blijkt uit een proefschrift van Charlotte Verberne van het UMCG, waarop zij 3 februari jl. promoveerde. De nieuwe methode is bovendien kosteneffectief en positief gewaardeerd door patiënten.

Bij 20-25% terugkerende ziekte

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 13.000 patiënten de diagnose kanker aan de dikke darm of endeldarm. De behandeling is gericht op operatieve verwijdering van de tumor. Hierna blijven patiënten onder controle bij de arts met als belangrijkste doel vroegtijdige opsporing van terugkerende ziekte; zo’n 20-25% van alle patiënten wordt hiermee geconfronteerd.

CEA in bloed

In haar onderzoek ging Charlotte Verberne na wat de rol van de hoeveelheid CEA in het bloed is bij de controle van dikke- of endeldarmkanker. CEA is een tumormarker. De CEA stijgt bij de meeste patiënten (tot zelfs 80%) als er terugkerende ziekte is.

Tweemaandelijkse CEA-meting

Verberne onderzocht in elf Nederlandse ziekenhuizen het effect van een nieuw protocol van controle. Dit protocol bestond uit tweemaandelijkse CEA-metingen en een CT-scan van buik en longen bij een duidelijke CEA-stijging. In de huidige richtlijn wordt ook CEA gemeten, maar dan 3- of 6- maandelijks en is de CT-scan niet opgenomen.

Nieuwe richtlijn

Aan haar onderzoek deden 3223 patiënten mee, die zij twee jaar volgde. Uit de resultaten van haar onderzoek blijkt dat de terugkeer van de ziekte eerder is op te sporen dan volgens de huidige manier van controle. Bij de patiënten waarbij terugkeer van de ziekte is vastgesteld, bleek deze vaker (35% tegen 22%) te genezen zijn dan wanneer patiënten werden gecontroleerd volgens de nu geldende Nederlandse richtlijn.

Meer informatie