Inspectie wil per 2012 volumenormen

21 december 2010 – De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil dat voor hoogcomplexe zorg een volumenorm van minimaal twintig ingrepen per jaar gaat gelden. Ook wil de inspectie dat ziekenhuizen bekend maken hoeveel ingrepen elke specialist uitvoert, zodat de patiënt beter kan bepalen waar en door wie hij behandeld wil worden.

Voorbeeld

Met de oproep reageert de inspectie op het besluit van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) om zelf een volumenorm te formuleren voor behandeling van ernstige vormen van blaaskanker. De inspectie verwacht dat andere wetenschappelijke verenigingen snel volgen en in 2011 eigen volumenormen vast te stellen. De inspectie zal dit 2012 gaan controleren op het naleven van deze normen.

Meer is beter

De inspectie vindt dat alleen bij een minimumvolume een behandelteam voldoende ervaring kan opdoen om complexe behandelingen verantwoord te kunnen blijven uitvoeren. Wetenschappelijk onderzoek laat ook zien dat de kans op een succesvolle behandeling groter wordt naarmate de medisch specialist en het behandelteam meer ervaring hebben. Het aantal operaties dat een medisch specialist per jaar uitvoert zegt bovendien iets over het risico dat de patiënt loopt. Meer is hierbij beter.

Concentratie

De inspectie gaat er vanuit dat ziekenhuizen de minimumnormen voor hoogcomplexe zorg zullen gebruiken voor het maken van regionale afspraken over de concentratie van zorg. Bij de keuze in welke ziekenhuizen deze zorg zal worden geleverd moet niet alleen worden gekeken naar voldoende aantallen patiënten, maar moet een ziekenhuis ook kunnen garanderen dat zij het hele diagnostische en behandelpakket voor deze patiënten kunnen leveren.

Zorginkoop

De discussie over volumenormen is in een stroomversnelling geraakt door het optreden van zorgverzekeraar CZ. Bij de behandeling van borstkanker hanteert CZ inmiddels een volumenorm voor zorginkoop. CZ kondigde begin december aan een soortgelijke procedure te gaan volgen bij de inkoop van blaaskankerzorg.

Bron: Skipr, 19 december 2010

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee