De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) wil de komende drie jaar het percentage zorg dat de acht umc’s samen inkopen verhogen.

Van 3 naar 30 procent

Nu kopen de umc’s 3 procent van de € 2 miljard die jaarlijks wordt ingekocht (exclusief geneesmiddelen) samen in. NFU wil dat deze gezamenlijke inkoop over drie jaar is gestegen naar 30 procent. Op deze wijze willen de umc’s een bijdrage leveren aan het betaalbaar houden van de zorg.

Pilots inkoop

De deelnemende umc’s zijn lid geworden van de Duitse inkooporganisatie GDEKK.  Afgelopen jaar zijn de eerste projecten met gezamenlijke inkoop succesvol afgerond. Op het vlak van (zorg) kwaliteit, standaardisatie, gedigitaliseerde managementinformatie, structurele onderlinge samenwerking, kostenreductie en het betaalbaar houden van de zorg in het algemeen werden resultaten behaald, aldus NFU.

Inkoop dure geneesmiddelen

De inkoopsamenwerking wordt breed ingezet; Van inkoop op het gebied van facilitaire pakketten tot ICT pakketten en medische hulpmiddelen.

In februari jl. meldden de acht academische ziekenhuizen al in Nederland samen dure geneesmiddelen te zullen inkopen, in de verwachting dat ze dan hogere kortingen kunnen bedingen.

Meer informatie