Informeer over kosten voor aanvang behandeling

10 augustus 2015

10 augustus 2015

In de NZa Beleidsregel – Transparantie zorgaanbieders (TH/BR-012) is vastgelegd welke informatie de zorgaanbieder minimaal wettelijk aan de patiënt / consument moet verstrekken.

Zorgaanbieders zijn verplicht om alle informatie aan de consument te geven die relevant is om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Daarbij hoort ook het informeren over mogelijke financiële consequenties vóór aanvang van de behandeling.

Tijdig informeren van consument

 1. Zorgaanbieders zijn verplicht tijdig voorlichting te geven over prestaties die geleverd worden.
 2. Zorgaanbieders zijn verplicht tijdig voorlichting te geven over tarieven wanneer deze rechtstreeks met de consument worden verrekend en/of wanneer de consument daarom vraagt.
 3. Afhankelijk van de omstandigheden kan het nodig zijn dat de zorgaanbieder ook andere informatie verstrekt dan in deze beleidsregel vermeld wordt.
 4. Er is sprake van tijdige voorlichting indien de zorgaanbieder de informatie verstrekt vóórdat de levering van zorg is gestart.
 5. Indien de zorgaanbieder de consument niet voordat de zorgverlening aanvangt kan informeren, dient hij de consument uit te leggen waarom op dat moment nog geen exacte informatie over de prestatie of het tarief gegeven kan worden.
   

Zorgvuldig informeren van de consument

 1. Zorgaanbieders zijn verplicht om alle informatie aan de consument te geven die relevant is om een weloverwogen keuze te kunnen maken.
 2. In geval van doorverwijzing voor vervolgzorg, dient de zorgaanbieder de consument zo objectief mogelijk te adviseren. Daarbij wijst de zorgaanbieder de consument op zijn keuzevrijheid.
 3. Indien de behandeling duurder blijkt te worden of langer gaat duren dan vooraf ingeschat, dient de consument hier tijdig over geïnformeerd te worden.
 4. Zorgaanbieders zijn verplicht aan te geven, voor zover daar sprake van is, welke producten en diensten niet onder de verzekerde aanspraak vallen.
 5. Zorgaanbieders zijn verplicht om eventuele eigen betalingen, voorafgaand aan de zorglevering, inzichtelijk te maken voor de consument.
   

Informatie moet vergelijkbaar zijn voor consument

 1. Zorgaanbieders zijn verplicht om informatie over de eigenschappen van aangeboden prestaties en diensten op een zodanige manier openbaar te maken, dat deze voor consumenten gemakkelijk vergelijkbaar zijn.
 2. Met vergelijkbaar wordt bedoeld dat de zorgaanbieder de informatie op een zodanige manier verschaft dat consumenten verschillende zorgaanbieders met elkaar kunnen vergelijken op basis van gelijke gronden.
 3. Zorgaanbieders zijn verplicht om tijdig de wachttijden inzichtelijk te maken.
 4. Zorgaanbieders zijn bij het openbaar maken van kwaliteitsinformatie, verplicht te vermelden welke keurmerken of indicatoren zijn gehanteerd.
   

Gebrekkige informatie? NZa adviseert patiënten

De NZa heeft over deze informatieplicht van zorgaanbieders de verzekerden als volgt geïnformeerd:

Als de patiënt na de doorverwijzing bij een zorgaanbieder – bijvoorbeeld het ziekenhuis – komt, moet ook daar voorafgaand aan de behandeling glasheldere informatie gegeven worden. Wat is de voorgestelde behandeling? Is dat basiszorg of niet? Valt het onder de aanvullende verzekering? En moet de patiënt wellicht (een deel van) de behandeling zelf betalen?

Zorgaanbieders zien het verzekeringspasje van een patiënt en moeten dan kunnen zeggen of er een contract is met die verzekeraar of niet. Zij hoeven geen inzicht te hebben in alle mogelijke vergoedingen, maar zijn wel verplicht om te vermelden dat er geen contract is en er mogelijk kosten verbonden zijn aan een behandeling. Heeft de zorgaanbieder u vooraf niet verteld dat u mogelijk zelf (een deel van) de behandeling moet betalen? Dan adviseren wij u om de rekening niet te betalen en een klacht in te dienen bij de zorgaanbieder.

Heeft u een behandeling zelf moeten betalen en bent u vooraf niet op de hoogte gesteld van het feit dat er mogelijk kosten voor uzelf aan de behandeling verbonden waren? Neem hierover dan eerst contact op met de zorgaanbieder. Komt u er samen niet uit, vraag dan uw zorgverzekeraar om hulp en meld het ook bij de NZa. Stellen bepaalde zorgaanbieders hun patiënten structureel niet goed op de hoogte, dan kan de zorgautoriteit ingrijpen.

Meer informatie

Sinds januari 2014

Per november 2015

Patiënteninformatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee