Mensen die na hun behandeling van dikkedarmkanker gezonder eten en meer bewegen, ervaren een betere kwaliteit van leven dan lotgenoten. Merel van Veen (IKNL, Wageningen University) concludeert in haar proefschrift dat zorgprofessionals al tijdens de behandeling moeten beginnen met het geven van voorlichting over voeding.

Kennis zorgverleners

Een voorwaarde is dat zorgverleners meer kennis krijgen over voeding en leefstijl, want dat inzicht is volgens de onderzoekster momenteel beperkt. Artsen zouden het belang van een gezonde leefstijl bovendien meer moeten benadrukken, met een leidende rol voor diëtisten in dit proces.

Merel van Veen toont in haar proefschrift aan dat voorlichting over voeding aan overlevenden van dikkedarmkanker een positieve impact heeft op de overtuigingen van deze mensen over de invloed van voeding op herstel, klachten na de behandeling en kans op een recidief. Frequent herhalen van deze boodschap is volgens haar belangrijk om correcte opvattingen over voeding en kanker te versterken.

Website over voeding en kanker

In haar proefschrift gaat de onderzoekster ook in op de ontwikkeling van een website met wetenschappelijke informatie over voeding en kanker voor patiënten, overlevenden en naasten. Zo’n website www.voedingenkankerinfo.nl werd in 2014 gelanceerd door IKNL, Wageningen UR en de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie en is daarna overgedragen aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

Meer informatie