Oncoguide bevat voortaan ook verwijzingen naar relevante klinische trials van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG), zo meldt IKNL. Door verwijzingen naar trials op te nemen in Oncoguide krijgen artsen sneller inzicht in welke studies voor welke specifieke patiënten beschikbaar zijn.

Richtlijn dikkedarmkanker

In samenwerking met darmkankerspecialisten heeft IKNL in 2017 de richtlijn dikkedarmkanker (inclusief endeldarmkanker) 2014 vertaald naar beslisbomen. Deze beslisbomen zijn gedigitaliseerd en beschikbaar via Oncoguide. Dit is een eerste stap binnen Oncoguide om artsen te ondersteunen bij diagnostiek en behandeling van patiënten met dikkedarmkanker op basis van individuele patiënt- en ziektekenmerken.

Pilot met trialinformatie

Het toevoegen van trialinformatie voor dikkedarmkanker is vooralsnog een pilot. Oncoguide geeft op basis van de ingevoerde gegevens dan niet alleen de aanbeveling uit de richtlijn, maar ook – indien van toepassing – een suggestie voor lopende DCCG-trials.

Wat is Oncoguide?

Oncoguide is een op IT-gebaseerd beslissingsondersteuningssysteem en combineert informatie uit kennisbronnen (zoals landelijke richtlijnen of studieprotocollen) met individuele patiënt- en ziektekenmerken. Dit gebeurt in de vorm van beslisbomen met gerichte aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling.

Meer informatie