Een ziekenhuisapotheker is verantwoordelijk voor de geneesmiddelen in het ziekenhuis. Maar, weten patiënten dat deze apotheker ze hierover ook kan adviseren? Levenmetkanker en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) zetten een online vragenlijst uit over dit onderwerp.

Onderzoeksresultaten

Van de 249 mensen die de vragenlijst invulden, kreeg driekwart de diagnose kanker minder dan vijf jaar geleden. De meeste mensen hadden borst- of prostaatkanker. 53% gebruikt op dit moment kankergeneesmiddelen.

Welke informatie?

Uit het onderzoek blijkt dat kankerpatiënten vooral informatie willen over:

  • Werking van het middel
  • Bijwerkingen
  • Manieren om de bijwerkingen te verminderen
  • Gebruik van middel in combinatie met andere geneesmiddelen.

Naast deze top vier worden gebruiksvoorschriften en kosten genoemd als belangrijke informatie.

Via welke hulpverlener?

Meestal krijgen mensen gegevens over geneesmiddelen via de behandelend arts (72%) en de verpleegkundige (65%). Mensen worden evenveel voorgelicht door de ziekenhuisapotheker als hun eigen, lokale apotheker: bijna een kwart.
Tijdens een ziekenhuisopname ontvangen 7 van de 10 patiënten wel informatie van hun arts of verpleegkundige maar meestal niet van de ziekenhuisapotheker (7,5 van de 10).
Degenen die geneesmiddelen mee naar huis krijgen, worden over de (bij)werkingen voorgelicht door arts of verpleegkundige (76%) en door de ziekenhuisapotheker (51%). 60% wil van de apotheker informatie krijgen over de geneesmiddelen, 46% vindt de informatie van de behandelend arts of verpleegkundige voldoende.Meer dan de helft van de respondenten weet niet dat zij met vragen over geneesmiddelen bij de ziekenhuisapotheker terecht kunnen.

Combinatie andere middelen

39% van de respondenten geeft aan dat de apotheker niet ingaat op het gebruik van het kankergeneesmiddel in combinatie met andere geneesmiddelen. Bij zes van de tien respondenten vraagt de apotheker niet naar het gebruik van complementaire middelen, zoals kruiden, homeopathie of voedingssupplementen.

Els Borst gesprekken

Levenmetkanker gebruikt de resultaten van dit onderzoek en van de komende Els-Borstgesprekken (met patiënten en ziekenhuisapothekers) voor het verbeteren van de dienstverlening bij het gebruik van kankergeneesmiddelen. Patienten die hun ervaringen willen delen, worden opgeroepen deel te nemen aan de zogenaamde Els Borstgesprekken.

Voor meer informatie, data of aanmelden klik hier voor de link naar site Levenmetkanker.

Meer informatie