Zorginsituut Nederland heeft vastgesteld welke informatie de medisch specialistische zorg in 2017 moet registreren en de daarop gebaseerde in 2018 te publiceren kwaliteitsinformatie voor publiek gebruik.

Meten kwaliteit zorg

Deze indicatoren meten de kwaliteit van de geleverde zorg. De informatie die dat oplevert, wordt

  • Aan patiënten aangeboden als keuze-informatie
  • Door zorgverzekeraars gebruikt bij de zorginkoop
  • Ingezet voor kwaliteitsverbetering bij de zorgaanbieders zelf.

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders zijn sinds 2014 wettelijk verplicht om specifiek omschreven kwaliteitsgegevens voor publiek gebruik bij het Zorginstituut aan te leveren.

Transparantiekalender

Op de website Zorginzicht staat een eerste publicatie van de Transparantiekalender voor indicatoren over de Medisch Specialistische Zorg voor verslagjaar 2017. Deze Transparantiekalender is opgebouwd uit verplichte indicatoren uit 44 sets die voor de medisch specialistische zorg zijn aangeleverd aan het Zorginstituut door betrokken partijen.

Er zijn onder meer nieuwe indicatoren opgenomen voor:

Meer informatie