De incidentie van Merkelcelcarcinoom vertoont al decennia een continu oplopende lijn in Nederland. Sinds 1993 is sprake van meer dan een verdrievoudiging. Merkelcelcarcinoom een zeldzame en potentieel dodelijke vorm van huidkanker. De overleving van patiënten met deze ziekte bleef al die jaren laag, zo blijkt uit een publicatie van Sanne Uitentuis (Amsterdam UMC) in de Journal of the American Academy of Dermatology. (Bron: IKNL)

Nieuwe behandelingen nodig

Sanne Uitentuis (Amsterdam UMC) en collega’s concluderen dat de incidentie van Merkelcelcarcinoom tussen 1993 en 2016 een continu oplopende trend laat zien in Nederland. De overleving na diagnose van deze ziekte bleef laag.

Deze bevindingen benadrukken de noodzaak van het ontwikkelen en implementeren van nieuwe therapieën. Volgens de onderzoekers suggereren de uitkomsten van deze studie, in lijn met andere studies, dat chirurgie in combinatie met adjuvante radiotherapie mogelijk betere resultaten kan opleveren dan uitsluitend chirurgische behandeling.

Meer informatie