In 2018 zijn er in Europa naar schatting 3,9 miljoen nieuwe gevallen van kanker (inclusief melanomen, maar exclusief andere soorten huidkanker). 1,9 miljoen mensen overlijden aan de gevolgen van kanker. Dat blijkt uit cijfers van het European Cancer Information System (ECIS), een informatiesysteem van de Europese Unie waaraan alle kankerregistraties in Europa meewerken. (Bron: IKNL)

Longkanker belangrijkste doodsoorzaak

De meest voorkomende vormen zijn

  • Borstkanker (523.000)
  • Darmkanker (500.000)
  • Longkanker (470.000)
  • Prostaatkanker (450.000).

Samen vertegenwoordigen deze vier kankersoorten de helft van de totale kanker incidentie in Europa. Longkanker is met 388.000 sterfgevallen in 2018 veruit de belangrijkste doodsoorzaak door kanker.

Hoog percentage kanker in Europa

In Europa woont ongeveer 9% van de wereldbevolking, maar het aandeel in het wereldwijde kanker incidentie bedraagt ongeveer 25%. Dit hoge percentage wordt veroorzaakt door het feit dat Europeanen een grotere kans hebben om kanker te krijgen dan andere wereldburgers, maar vooral ook door het hoge percentage ouderen in Europa.

Actuele informatie over de trends van kanker in Europa is de sleutel tot preventie van kanker en planning van oncologische zorg. In een publicatie in de European Journal of Cancer worden schattingen gepresenteerd van de incidentie en sterfte van de 25 belangrijkste vormen van kanker in 2018 in 40 landen in Europa, de Europese Unie, Europa als geheel en voor vier geografische gebieden (noord / oost / zuid / west) volgens de definitie van de Verenigde Naties.

ECIS gegevens

In ECIS zijn gegevens van circa 150 Europese kankerregistraties samengebracht uit 25 EU-lidstaten en 7 niet-EU-landen. In deze databank zijn de gegevens van 34,5 miljoen casussen anoniem opgeslagen, exclusief gevallen van huidkanker, maar inclusief melanomen.

De data explorer van ECIS biedt een nieuwe manier om gegevens over de incidentie van kanker, mortaliteit en overleving te presenteren. De site geeft ook schattingen voor de incidentie van dit jaar (2018) op basis van data afkomstig van vijf continenten en overlevingscijfers per tumorlocatie en per land.

ECIS wordt jaarlijks bijgehouden, zodat actuele vergelijkingen mogelijk zijn tussen de kankerlast per land en alle landen in Europa.

Meer informatie