Uit gegevens van 18 Europese kankerregistraties blijkt dat de incidentie van invasieve en in situ melanomen is toegenomen tussen 1995 en 2012. De trends in incidentie verschilden aanzienlijk tussen de Europese landen. Opvallend is de groei in incidentie in Nederland, die uitzonderlijk groot was. (Bron: IKNL)

Sacchetto en collega’s analyseerden trends in incidentie van dikke, dunne en in situ melanomen, gepubliceerd in het European Journal of Cancer. Zij gebruikten data over de periode 1995-2012 van achttien Europese population-based registraties, waarvan zeven (zoals in Nederland) met landelijke dekking.

Significante toename van melanomen

De onderzoekers vonden in het algemeen een statistisch significante toename in incidentie van zowel invasieve als in situ melanomen. Bij invasieve melanomen was er sprake van een gemiddelde jaarlijkse procentuele verandering van 4,0% voor mannen en 3,0% voor vrouwen. Bij in situ melanomen was dit 7,7% voor mannen en 6,2% voor vrouwen. Dit zijn Europese gemiddelden; de trends in incidentie verschilden aanzienlijk per land.

Groei incidentie en sterfte in Nederland

Van dertig Europese landen behoort Nederland bij de landen met de hoogste incidentie van melanomen. Nederland heeft op Noorwegen na de hoogste incidentie. Ook de sterfte aan melanoom is in Nederland bovengemiddeld (vijfde van de dertig landen).

Meer informatie