De incidentie van colorectale tumoren in Nederland is tussen 1989 en 2014 toegenomen. Dat blijkt uit een langetermijnstudie van Nelleke Brouwer (Radboudumc) en collega’s. Hierover bericht IKNL.

Internationale vergelijking

In tegenstelling tot andere landen, waaronder de Verenigde Staten, steeg de incidentie van colorectale kanker in Nederland bij zowel jongere als oudere patiënten. Door allerlei verbeteringen in behandeling en diagnostiek is de overleving van patiënten met darmkanker in Nederland verbeterd.

Innovatie oncologische zorg

Door voortdurende veranderingen in het diagnostische proces en de behandeling van patiënten met colorectale kanker, is het belangrijk om langetermijntrends te evalueren. De evaluatie geeft richting aan verder onderzoek en innovaties binnen de oncologische zorg.

Bevindingen

Tussen 1989 – 2014 steeg de incidentie van zowel dikkedarm- als endeldarmkanker in Nederland met 35%. Het gebruik van postoperatieve chemotherapie bij patiënten met stadium II dikkedarmkanker steeg in deze periode van 14% naar 60%, evenals het gebruik van preoperatieve (chemo-)radiotherapie bij endeldarmkanker (toename van 2% naar 66%).

De relatieve 5-jaarsoverleving nam in dezelfde periode significant toe van 53% naar 62% voor patiënten met dikkedarmkanker en van 51% naar 65% voor patiënten met endeldarmkanker. De toegenomen 1-jaarsoverleving in deze studie suggereert een substantiële afname van postoperatieve sterfte door betere pre- en postoperatieve zorg en gespecialiseerde chirurgie.

Westerse levensstijl

De toegenomen incidentie van het aantal colorectale tumoren is onder andere het gevolg van invoering van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker in Nederland, waarvan de effecten nauwlettend dienen te worden gevolgd.

Een opmerkelijke bevinding is dat in een aantal Westerse landen, waaronder de VS, Frankrijk en Australië, de incidentie van colorectale kanker daalt. Hoewel dit verschil vaak wordt toegeschreven aan een westerse levensstijl en langetermijneffecten door invoering van screening op colorectale kanker, bestaat er nog geen sluitende verklaring voor deze daling.

Lees het integrale bericht op de site van IKNL.

Meer informatie