In verband met onderzoek naar deelnamegraad voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en HPV-vaccinatie heeft IKNL cijfers over incidentie en overleving verzameld.

De incidentie is licht gestegen. De 5-jaarsoverleving bij baarmoederhalskanker is 67%. Deze stijgt licht over de jaren heen.

Incidentie

Het totale aantal vrouwen met baarmoederhalskanker stijgt licht. In 2016, waren er 759 nieuwe diagnoses baarmoederhalskanker. Mogelijk het gevolg van de groei van risicofactoren in de jaren ‘90, zoals roken. Roken versterkt ook de invloed van een andere risicofactor, namelijk het HPV-virus. Er zijn vooralsnog geen duidelijke aanwijzingen dat baarmoederhalskanker echt steeds vaker voorkomt aldus IKNL.

Over de afgelopen decennia stierven gemiddeld ongeveer 200 vrouwen per jaar aan baarmoederhalskanker.

Overleving

De overleving van vrouwen met baarmoederhalskanker is over de jaren heen langzaam gestegen. Van alle vrouwen die tussen 2006 en 2010 baarmoederhalskanker kregen, was 67% na vijf jaar nog in leven. Van de groep die tussen 2011 en 2015 baarmoederhalskanker kreeg is nog niet voor iedereen vijf jaar sinds de diagnose gepasseerd. In het deel van deze groep die de vijf jaar heeft gepasseerd, ligt de 5-jaarsoverleving op dezelfde 67%. Van deze groep is voor iedereen in elk geval twee jaar gepasseerd (2015-2017). Deze 1-jaars- (86%) en 2-jaarsoverleving (78%) ligt beide een procentpunt hoger dan bij de groep die tussen 2006 en 2010 de diagnose kreeg.

Meer informatie