Ter gelegenheid van Huidkankerdag op 20 mei 2017 publiceert IKNL enkele cijfers over huidkanker en melanomen.

Uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie blijkt dat het aantal patiënten met huidkanker de afgelopen vijftien jaar sterk is gestegen. Vaak gaat het om goed te genezen basaalcel- en plaveiselcelcarcinomen. Het aantal patiënten met een melanoom, de meest agressievere vorm van huidkanker, laat ook een sterk opgaande lijn zien, aldus IKNL.

Een op de vijf Nederlanders huidkanker

Een op de vijf Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met een vorm van huidkanker. Daarmee is huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. In 2014 ging het in totaal om 53.000 nieuw geregistreerde patiënten.

Relatie zon en huidkanker

Er is veel wetenschappelijk bewijs over de relatie tussen blootstelling aan zonlicht (UV-B-straling) en de risico’s op huidkanker. Zo kan chronische blootstelling aan zonlicht decennia later leiden tot het optreden van plaveiselcelcarcinoom (PCC), meestal bij 70-plussers. Bij basaalcelcarcinoom (BCC) speelt zowel chronische als met tussenpozen blootstelling aan zonlicht een rol. Het ontstaan van melanomen blijkt sterk gerelateerd aan kortdurende, hevige blootstelling aan zonlicht, meestal op jongere leeftijd.

melanoom
Het aantal nieuwe gevallen van melanoom is sinds 1990 gestegen van1.554 naar meer dan 5.887 gevallen in 2015.

Door de groei van het aantal nieuwe patiënten, zal huidkanker volgens IKNL de komende jaren een steeds groter beslag leggen op de Nederlandse gezondheidszorg.

Meer informatie