In gesprek over de zorg en het geld

19 december 2013

19 december 2013

Praktijkvoering voor artsen wordt complexer. Kan de arts nog wel voorschrijven wat hij het best acht? Krijgt de patiënt die behandeling vergoed? Krijgt de arts voor de behandeling betaald? Sanofi ondersteunt artsen en patiënten op veel manieren om innovaties beschikbaar te houden. De zorg naar een hoger niveau tillen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Aldus Peter de Vries Robles, arts en directeur Market Access en Public Affairs, Sanofi Benelux, in Medisch Contact.
 

Betere zorg is gedeelde verantwoordelijkheid

Sanofi doet meer dan goede geneesmiddelen beschikbaar maken, aldus De Vries Robles. Natuurlijk zijn wij een commercieel bedrijf, maar wij vinden het een gedeelde verantwoordelijkheid om de zorg naar een hoger niveau te tillen. Ons uitgangspunt is om meer waarde te creëren voor betrokkenen in de gezondheidszorg. Een paar voorbeelden:

 • Werken binnen het nieuwe zorgstelsel makkelijker maken: Wij ondersteunen partijen met innovatieve manieren van werken die de werkdruk verlichten, kwaliteit verbeteren en kosten verminderen.
 • Met de bijeenkomsten ‘Oncologie en Praktijk’ en het digitale begeleidingsprogramma care companion stimuleren wij multidisciplinaire samenwerking en krijgt de patiënt informatie op maat.
 • Via websites en trainingen delen we kennis om het werken binnen het nieuwe zorgstelsel te vergemakkelijken.
 • En met gedetailleerde informatie maken we behandelonzekerheden voor de arts hanteerbaar.
   

Portfolio R&D doorgelicht met alle betrokkenen

Sanofi heeft al enkele jaren geleden het roer omgegooid en haar portfolio van genees- en hulpmiddelen in ontwikkeling doorgelicht. Daarbij is samen met artsen, zorgverzekeraars, overheden, en patiëntenverenigingen wereldwijd gekeken naar:

 • De medische noodzaak van de innovaties-in-ontwikkeling
 • De behoefte van patiënten
 • De (meetbaarheid van de) therapeutische waarde
 • En de voorwaarden die de ´betalers´ stellen: overheden en zorgverzekeraars.
   

Samen méér waarde voor zorg

Het is belangrijk dat nieuw ontwikkelde, innovatieve geneesmiddelen beschikbaar zijn voor patiënten in Nederland. Daarom werkt Sanofi met alle betrokken partijen samen, met oog voor ieders perspectief, om het juiste geneesmiddel op het juiste moment bij de juiste patiënt te krijgen, in een heel nieuw klimaat van zorgbeleid, wet- en regelgeving, marktwerking voor ziekenhuizen, specialisten, huisartsen, apothekers en zorgverzekeraars, budgettaire schaarste en ogenschijnlijk vaak tegengestelde belangen.
 

Afstemming moet al vroeg gebeuren

De zorg kan effectiever en betaalbaarder door (medicinale) behandelingen beter af te stemmen op de patiënt. Afstemming moet al in een zeer vroeg stadium gebeuren en samenwerking van de beroepsgroep, de wetenschap en de industrie is een voorwaarde – voor het doorgronden van ziektebeelden, het ontwikkelen van behandelingen, het preciseren van de toepassing voor de grootste kans op genezing, (progressievrije) overleving en kwaliteit van leven.
 

Wilt u in gesprek?

Geïnteresseerd om het gesprek met ons aan te gaan? Wij nodigen u uit om contact op te nemen.

 

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee