Het immuunsysteem is een tweesnijdend zwaard bij kanker: het kan tumorcellen aanvallen, maar deze ook helpen bij hun groei en uitzaaiing. Het is een kwestie van de juiste sturing geven. Aldus prof. Karin de Visser in haar oratie op vrijdag 15 november 2019. (Bron: AVL)

Immuuntherapie

De belangstelling voor immuuntherapie als kankerbehandeling neemt toe. Bij deze behandeling wordt het afweersysteem gestimuleerd om de tumorcellen te bestrijden. Maar het immuunsysteem heeft ook een schaduwzijde waarbij de tumor wordt geholpen. Tumoren zijn namelijk in staat om afweercellen te kapen, waardoor deze afweercellen de kankercellen zelfs kunnen helpen bij hun groei en uitzaaiing.

Sturing afweersysteem

De sturing van het afweersysteem richting de ‘goede’ kant en weg van de kant die tumorcellen helpt, is het doel van het onderzoek van De Visser. Idealiter behelst deze sturing enerzijds stimulatie van de afweercellen die kankercellen kunnen doden, en anderzijds remming of bijsturing van de afweercellen die gekaapt zijn door kankercellen.

Fundamenteel onderzoek

De Visser greep haar oratie aan om een lans te breken voor fundamenteel onderzoek. Zonder jarenlang fundamenteel onderzoek was immuuntherapie er nooit gekomen. Investeren in fundamenteel onderzoek, draagt volgens haar bij aan verbetering van de behandeling van kanker.

Meer informatie