IKNL wil kennis in niet-gespecialiseerde ziekenhuizen behouden

12 juli 2011 – Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) pleit voor behoud van basiskennis over minder complexe onderdelen van het zorgproces in de niet-gespecialiseerde ziekenhuizen. Het IKNL stemt wel in met de gedachte dat operaties aan zeldzame tumoren het beste kunnen plaatsvinden in ziekenhuizen die hierin zijn gespecialiseerd.

In verband met de vergrijzing zijn bij kanker tijdige herkenning, goede informatieoverdracht en deskundige nazorg belangrijk, benadrukt IKNL. Ouderen hebben immers vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Daarom heeft het ziekenhuis in de buurt hierin een belangrijke rol, vindt de organisatie. “Wanneer ziekenhuizen steeds meer gaan specialiseren, neemt de kans op versnippering van de zorg toe,” aldus Marlies Jansen, directeur netwerken IKN. “Dat komt dat de patiënt niet ten goede.”

Waarborgen

Door concentratie van operaties aan zeldzame tumoren en spreiding van minder complexe onderdelen van het kankerzorgproces, blijft basiskennis van oncologie in ziekenhuizen bestaan, zo oordeelt IKNL. ‘Zo kan de patiënt rekenen op de beste behandeling en kan een deel van de kankerzorg in een ziekenhuis in de buurt plaats blijven vinden.’ Om de kwaliteit van de kankerzorg te waarborgen, stimuleert het IKNL vergaande samenwerking tussen algemene en specialistische ziekenhuizen. IKNL begeleidt het maken van afspraken in een regio door te kijken waar welke behandeling plaatsvindt. Dit gebeurt op basis van landelijke kwaliteitscriteria opgesteld door de beroepsverenigingen van medisch specialisten.

Overdracht

‘Zo vindt in het Noorden van Nederland de zorg voor patiënten met ovariumcarcinoom, cervixcarcinoom en andere gynaecologische kankers plaats vanuit een samenwerkingsverband met alle zestien ziekenhuizen. Alle operaties gebeuren door een klein aantal zeer ervaren gynaecoloog-oncologen, die de vereiste minimumaantallen operaties ruimschoots halen. De overige behandeling gebeurt zo dicht mogelijk bij de patiënt in de buurt. Dit gebeurt op basis van een gezamenlijk opgestelde werkwijze, waarbij specifiek aandacht is besteed aan de overdracht tussen de ziekenhuizen. Zo valt de patiënt niet tussen wal en schip, doen de artsen geen dubbel werk en is er geen tijdsverlies.’

Bron: MedNet, 11 juli 2011

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee