IKNL ook expertisecentrum palliatieve zorg

14 maart 2012Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is door het ministerie van VWS aangewezen als landelijk expertise centrum palliatieve zorg. IKNL werkt aan een vraagbaak waar artsen, paramedici, verpleegkundigen en verzorgenden terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld moeilijk behandelbare symptomen, medicijncombinaties en beslissingen rondom het levenseinde. Het maakt daarbij niet uit aan welke ziekte de patiënt lijdt.

Richtlijnen palliatieve zorg

IKNL ontwikkelde veertig richtlijnen voor de palliatieve zorg voor ziekte-gerichte behandeling en bestrijden van symptomen. De richtlijnen zijn op zoveel mogelijk bewijs gebaseerde inzichten uit de praktijk en aanbevelingen. Ze worden regelmatig uitgebreid en geactualiseerd.

Norbert Hoefsmit, bestuurder van IKNL: “Het is belangrijk dat zorgverleners toegang hebben tot actuele en betrouwbare informatie, zodat patiënten de best mogelijk zorg krijgen, thuis of in een zorginstelling. Van oudsher hebben we veel producten en diensten ontwikkeld voor palliatieve zorg bij oncologische patiënten. Inmiddels hebben we verschillende ziektegerelateerde richtlijnen voor palliatieve zorg bij bijvoorbeeld hartfalen en dementie. Dat aanbod breiden we steeds verder uit.”

Bron: Skipr, 14 maart 2012

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee