10 februari 2014

Over kwaliteit van kankerzorg wordt veel gepubliceerd. De zorg wordt, afhankelijk van de afzender, als goed of slecht bestempeld. Met ‘Kankerzorg in Beeld’ is IKNL de uitdaging aangegaan om de vraag hoe het is gesteld met de kwaliteit van de kankerzorg – voor zover mogelijk – te beantwoorden. Met als doel: verdere verbetering initiëren en stimuleren.

Beeld huidige zorg in Nederland

Het onderzoek geeft een beeld van de huidige kankerzorg in Nederland.

 • Wat zijn de trends?
 • Hoeveel variatie is er?
 • Waar liggen mogelijkheden voor verbetering?

Het rapport geeft een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Voor het volledige onderzoek verwijst IKNL op haar site naar de tumorspecifieke resultaten

 • melanoom
 • gliomen
 • mammacarcinoom
 • longkanker
 • mesothelioom van het longvlies
 • neuro-endocriene tumoren
 • slokdarm-, cardia- en maagcarcinoom
 • pancreas- en periampullair carcinoom
 • hepatocellulair carcinoom
 • galblaas- en galwegencarcinoom
 • colorectaal carcinoom
 • niercelcarcinoom
 • blaascarcinoom
 • ovariumcarcinoom
 • endometriumcarcinoom
 • testiscarcinoom

Tumorspecifieke resultaten uit het SCK-rapport van KWF Kankerbestrijding, dat tegelijkertijd met Kankerzorg in beeld, in januari 2014 verscheen: 

Meer informatie