De incidentie van kanker bij kinderen en adolescenten in Europa is tussen 1991 en 2010 licht gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van een grote groep onderzoekers, onder wie emeritus hoogleraar Jan Willem Coebergh (Erasmus Universiteit) en Otto Visser (IKNL).

Lichte stijging incidentie

Bij kinderen (leeftijd 0-14 jaar) steeg de gestandaardiseerde incidentie met 0,5% per jaar. Bij adolescenten was er sprake van een gemiddelde toename van 1% per jaar met een vertraging in recentere jaren. De stijging zou verklaard kunnen worden door betere diagostiek en registratie. Maar,  volgens de onderzoekers zijn deze uitkomsten ook aanleiding om de incidentie trends van deze jonge patiënten in bestaande kankerbestrijdingsprogramma’s te (her)overwegen.

Trends

Met behulp van een databank gevuld door 53 population-based kankerregistraties in 19 landen stelde een internationale groep onderzoekers een rapport samen met trends in de incidentie van kanker bij kinderen en jongvolwassenen.

Meer informatie