Volgens een publicatie van Eurostat behoort het aandeel sterfgevallen als gevolg van kanker in Nederland tot de hoogste in de Europese Unie. Bij iets meer dan drie op de tien Nederlanders die in 2015 overleden was de doodsoorzaak kanker. Alleen in Slovenië was dat cijfer hoger. Eurostat geeft zelf geen toelichting op de cijfers.

Longkanker vrouwen

Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is vooral de kankersterfte onder vrouwen in Nederland hoog vergeleken met andere Europese landen. Long-, darm- en borstkanker komen het vaakst voor. “Nederlandse vrouwen zijn in de jaren zeventig en tachtig meer gaan roken, vergeleken met veel andere Europese landen. Dat verklaart grotendeels de hoge longkankersterfte”, zegt een woordvoerster in Skipr.

Vertekend beeld

Volgens KWF Kankerbestrijding in hetzelfde bericht in Skipr geven de cijfers een vertekend beeld. “In Nederland is de zorg heel goed georganiseerd, we registreren alles. We weten hier tot op de persoon de diagnose van het soort kanker. Dat is in lang niet alle landen zo”, aldus een woordvoerder. Hij wijst er ook op dat Nederlanders steeds ouder worden en daardoor ook vaker kanker krijgen.

Meer informatie