De afgelopen jaren is het aantal basissetvragen waarmee de IGZ de kwaliteit van ziekenhuizen toetst met 60 procent teruggelopen van 650 naar 260. Dit blijkt uit het jaarrapport ‘Het resultaat telt 2014’ dat eind januari 2016 verscheen.

Samenwerking voorwaarde goede zorg

Goede samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor goede zorg en voor goed gebruik van indicatoren in de zorg. Daarom zijn de voorwaarden voor goede samenwerking in de zorg dit jaar het thema van Het resultaat telt 2014. Voorbeelden van goede en slechte samenwerking zijn opgenomen om te helpen bij het uitwerken van voorwaarden zoals een gemeenschappelijke doelstelling en het opbouwen van onderling vertrouwen. De kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen vormen een belangrijke basis onder het risicogestuurde toezicht op de ziekenhuizen. Deze indicatoren (basisset ziekenhuizen) worden met de Federatie Medisch specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) samengesteld.

Geen indicator borstkankerzorg

De IGZ kiest er soms voor geen indicatoren meer te stellen, zoals voor de borstkankerzorg. Bij borstkankerzorg is de samenwerking zo goed geregeld en het risico op slechte zorg zo laag, dat de toezichthouder andere aandachtsgebieden kiest. In 2014 hadden 14,5 procent minder patiënten achterblijvend borstkankerweefsel. Bij 442 patiënten (4,9%) van in totaal 10.211 patiënten, bleef tumorweefsel achter na een borstsparende operatie. Alle ziekenhuizen bleven onder de bovengrens van 20 procent uit de Richtlijn Mammacarcinoom uit 2012.

Nieuwe indicatoren

Er kwamen in 2014 ook nieuwe indicatoren bij, zoals voor kwetsbare ouderen. Gemiddeld werd 54,7 procent van de kwetsbare patiënten van zeventig jaar en ouder met indicatie colonchirurgie preoperatief beoordeeld door een generalistisch medisch specialist met ervaring in de geriatrie. De spreiding tussen ziekenhuizen was groot: bij twintig ziekenhuizen lag dit percentage op 100 en bij zes ziekenhuizen lag dit percentage op 0.

Meer informatie