IGZ: Borstkankerzorg is verbeterd

3 december 2010 – De borstkankerzorg in Nederlandse is verantwoord en bovendien de laatste jaren verbeterd. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De Inspectie onderzocht bij 47 ziekenhuizen het proces van preoperatieve diagnostiek, de aanwezigheid van multidisciplinair overleg tijdens diagnose en behandeling en de mate van concentratie van de chirurgische behandeling bij een beperkt aantal chirurgen. In 2009 vond in elk onderzocht ziekenhuis multidisciplinair overleg plaats waarin alle betrokken disciplines de diagnose en het behandelplan bespraken.

In 2007 bestond ook al zo’n overleg, maar bleek de samenstelling van het team en het al dan niet bespreken van een patiënt nog te veel afhankelijk van de lokale situatie. In vrijwel alle gevallen zijn verslagen van dit overleg gestandaardiseerd vastgelegd. In vier van de vijf ziekenhuizen is het verslag ook elektronisch beschikbaar en in te zien voor andere zorgverleners.

Door de verbeteringen in het zorgproces rond operaties voor borstkanker is ook de uitkomst van de operatie de laatste jaren verbeterd. Het gemiddelde percentage patiënten bij wie na een borstsparende operatie tumorresten waren aangetroffen daalde van 12,1 procent in 2007 naar 8,9 procent in 2009.

Minimum aantal ingrepen

Op dit moment ontbreekt het echter aan een veldnorm voor het minimum aantal borstkankeringrepen per chirurg. De IGZ vraagt de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) deze norm zo snel mogelijk vast te stellen. De NVvH reageert positief op het rapport van de IGZ, maar gaat nog een stap verder en stelt dat de keten nog verder verbeterd moet worden. Het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) start per 1 januari 2011 een landelijke registratie van de kwaliteit van borstkankerzorg. Deze set aan kwaliteitsindicatoren is veel uitgebreider dan die van de Inspectie en tot stand gekomen in overleg met alle borstkankerspecialisten. De chirurgen zijn van mening dat deze landelijke registratie door voortdurende terugkoppeling van gegevens zal leiden tot nog verdere verbetering van de borstkankerzorg.

Bron: MedNet, 3 december 2010

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee