ICT onvoldoende benut in oncologisch zorgproces

27 oktober 2011 – De zorg voor patiënten met kanker kent veel overdrachtsmomenten binnen en buiten het ziekenhuis. Dit stelt hoge eisen aan de coördinatie en uitwisseling van informatie, wat niet structureel plaatsvindt. Bovendien maakt een gebrekkige registratie een adequate evaluatie van het gehele zorgproces onmogelijk. Dit blijkt uit een rapport van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) dat is uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De patiënt is het beste af in een gestructureerd zorgprogramma

Bij de diagnose en behandeling van kanker zijn diverse medisch specialisten, verpleegkundigen en zorgverleners in het ziekenhuis betrokken. Daarnaast moet de zorg ook met huisartsen en andere betrokken zorgverleners worden afgestemd. Dat betekent uitwisseling van medische, verpleegkundige en administratieve informatie. De start van een goed zorgprogramma is het uitlijnen van de zorgprocessen en het vastleggen van de informatiebehoefte. Als duidelijk is wat er nodig is, dan kan het in een informatiesysteem geregeld worden. Norbert Hoefsmit, bestuurder IKNL: "Wij hebben integrale oncologische zorgpaden ontwikkeld, waarin per fase in het traject dat de patiënt doormaakt, wordt vastgelegd wie welke zorg wanneer en hoe verleent. Door op een integrale en gestructureerde manier te werken, ontstaat inzicht in de totale zorgketen en wordt een adequate evaluatie van de zorg mogelijk."

Ketenzorg vraagt om landelijke afspraken

Er zijn verschillende ICT-systemen beschikbaar, maar dossiers zijn niet altijd inzichtelijk voor verschillende specialismen in een zorginstelling en tussen de verschillende zorginstellingen. Daarnaast blijkt dat nog veel informatie op papier wordt uitgewisseld. Hoefsmit: "Huisartsen krijgen bijvoorbeeld nog vaak per post informatie over de behandeling van de patiënt. Dat is niet efficiënt. Ook loop je het risico dat behandelaars geen actueel beeld hebben van de diagnose en behandeling van een patiënt. Wij zijn voorstander van het direct digitaal vastleggen van gestandaardiseerde gegevens tijdens het zorgproces. Eenmaal vastgelegd kan het door alle behandelaars worden gebruikt. Dat voorkomt herhaald registreren in steeds andere systemen. Ons streven is het ontwikkelen van een landelijke gegevensinfrastructuur die de overdracht van informatie binnen het multidisciplinaire oncologische zorgproces vereenvoudigt. Een oncologisch ketendossier. Zo ontstaat een compleet overzicht."

De volgende stappen in ICT

Een patiënt vertrouwt erop dat alle informatie over zijn ziekte aanwezig is en dat de deskundigen over voldoende kennis beschikken om de juiste diagnose te stellen en een besluit nemen over de behandeling. Met de komst van keteninformatiesystemen en intelligente beslissing ondersteunende systemen kan ICT een bijdrage leveren om het maximale voor de patiënt eruit te halen.

Bron: IKNL, 27 oktober 2011

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee