Patiënten kunnen op basis van huidige kwaliteitsinformatie geen duidelijke keuze maken, dat is de conclusie van de Pilot Outcome Borstkanker. De bestaande kwaliteitsindicatoren uit de NABON borstkanker audit (NBCA) blijken nog niet geschikt voor zorgverzekeraars om borstkankerzorg op kwaliteit bij ziekenhuizen te contracteren. De Pilot Outcome Borstkanker is een samenwerking tussen acht Nederlandse ziekenhuizen en de zorgverzekeraar Achmea.

 

Toevoegen ervaren behandelresultaten

De NBCA registratie bevat goede elementen waarmee de borstkankerspecialisten hun zorg inzichtelijk kunnen maken en verbeteren. Maar om patiënten en zorgverzekeraars keuze-informatie te geven is het nodig om de resultaten van het diagnostiek- en behandelproces bij de patiënt zelf te gaan meten door het ontwikkelen van zogenaamde patiënt ervaren behandelresultaten (Patient Related Outcome Measurements PROMs) voor borstkankerbehandelingen. Het toevoegen van PROMs aan de bestaande NBCA registratie en doorontwikkeling van de indicatorenset is van grote waarde, aldus de pilotgroep, en verdient prioriteit.

 

Weinig verschillen

In de pilot is onderzocht in hoeverre de bestaande kwaliteitsindicatoren in de NBCA registratie, zoals het percentage borstsparende operaties dat een ziekenhuis uitvoert, het percentage snijranden waar tumorweefsel is achtergebleven (radicaliteit) na een borstsparende operatie en het percentage okselklieroperaties, iets zeggen over de kwaliteit van de geleverde zorg. De pilot liet slechts kleine verschillen tussen ziekenhuizen zien, die weinig met verschil in kwaliteit te maken bleken te hebben. Ook na correctie voor ernst van de aandoening en in relatie tot elkaar gaven de onderzochte indicatoren weinig informatie over de kwaliteit van borstkankerzorg.

 

20 aandoeningen

Achmea onderzoekt voor 20 aandoeningen, naast borstkanker, welke zorguitkomsten relevant zijn voor zorgaanbieders om hun zorg te kunnen vergelijken en te verbeteren. Zorgzorgverzekeraars kunnen dan beter zorg inkopen op kwaliteit en patiënten kunnen hun keuzes laten leiden door inzicht in kwaliteit.

 

Deelnemende ziekenhuizen

De Pilot Outcome Borstkanker is uitgevoerd door het Erasmus MC, Spaarne Ziekenhuis, Kennemer Gasthuis, Esperanz ziekenhuizen (Zaans MC, Westfries Gasthuis, Waterland Ziekenhuis), Isala Klinieken en Deventer Ziekenhuis, in samenwerking met Achmea.

 

Meer informatie