In Nederland werd meer dan een derde van de patiënten met verdenking op longkanker geopereerd zonder preoperatieve bevestiging door een patholoog-anatoom. Tussen de ziekenhuizen was er een aanzienlijk verschil tussen het aandeel geopereerde patiënten zonder voorafgaande PA-diagnose.

De verwachte komst van screening en de toegenomen aandacht voor sublobaire resecties rechtvaardigen meer onderzoek naar de gevolgen van de variatie in beleid aldus Prof. dr. Ad Verhagen, hoogleraar cardio-thoracale chirurgie Radboud UMC in een bericht op de website van IKNL.

Richtlijn niet eenduidig

De landelijke richtlijn is nu niet eenduidig over de noodzaak om een diagnose te stellen via weefselonderzoek voorafgaand aan een chirurgische behandeling van (vermoedelijke) longkanker. Weefselonderzoek wordt vooral aanbevolen om onnodige chirurgie te voorkomen, zeker wanneer een gedeeltelijke verwijdering van de longkwab (sublobaire resectie) bij kleine tumoren wordt overwogen.

 

Meer informatie