In december 2017 presenteerde Sanofi de ‘Horizonscan’ van het bedrijf: de Research and Development strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling.

De webcast van de bijeenkomst en de presentaties zijn online beschikbaar. Drie opmerkelijke delen uit deze presentatie:

Combinatietherapieën

Elias Zerhouni, President Global R&D, presenteerde de uitgangspunten van de nieuwe R&D strategie van Sanofi. Ziekten worden niet bepaald door één molecuul. Vandaar ook het stijgend aantal combinatietherapieën. De meeste ziekten hebben een combinatie van targets (aangrijppunten) voor de behandeling. En meerdere ziekten, zoals vormen van kanker, delen dezelfde pathways.

Sanofi concentreert zich op de ontwikkeling van zogenoemde dream molecules, specifieke moleculen die op meerdere punten tegelijkertijd effect hebben, in meerdere indicaties. Deze wijze van onderzoek en ontwikkeling leidt uiteindelijk tot een snellere ontwikkeling, betere behandeling – die óók comorbiditeit aanpakt -, grotere veiligheid en lagere R&D kosten. (webcast 22:00)

Onhoudbare R&D investeringen

Jorge Insuasty, SVP Global Head of Development, verraste met de opmerking dat de innovatieve farmaceutisch industrie dit niveau van investeringen in R&D niet kan volhouden. “We kunnen niet alle verschillende onderzoeken blijven uitvoeren die de VS van ons vraagt, die Europa verlangt én ook nog voldoen aan de verzoeken vanuit Japan én bijvoorbeeld China. Er moet dus iets gebeuren in onze industrie “to bring some regulations to the regulators,” aldus Insuasty.

Een ander onderdeel van de onhoudbaarheid zijn volgens Insuasty de verzoeken vanuit de partijen die de geneesmiddelen betalen. In vergelijking met 7 tot 8 jaar geleden heeft de industrie de doorlooptijd en kosten van geneesmiddelenontwikkeling iets teruggebracht. Maar, de doorlooptijd en kosten gaan nu weer stijgen door de eisen van de payers. Zij eisen meer en meer data voor een vergoedingsbesluit over nieuwe geneesmiddelen.

Insuasty concludeerde dat het voor de industrie belangrijk is om de productiviteit verder te verbeteren, biomarkers te ontwikkelen en de Real World Data beter te gebruiken. (webcast 1:59:00)

Harmonisatie regelgevende instanties

Elias Zerhouni signaleerde twee bijzondere gebeurtenissen voor de toekomst van farmacologie die in 2017 hebben plaatsgevonden. De FDA, de geneesmiddelenautoriteit van de Verenigde Staten, heeft voor het eerst een geneesmiddel (Keytruda® (pembrolizumab) goedgekeurd op basis van het werkingsmechanisme in plaats van voor een specifieke aandoening of indicatie. Stel je voor dat de wereld mechanism of pathway based is, aldus Zerhouni. Dat zou betekenen dat we de effectiviteit en veiligheid van een geneesmiddel niet met klinische studies in elke ziekte en indicatie hoeven aan te tonen. We zouden dit kunnen doen in één studie, in een gecombineerde populatie. Maar, dat vraagt wel harmonisatie van de regelgevende instanties en echt samen bepalen wat het beste is voor de patiënt.

De tweede bijzondere mijlpaal dit jaar was volgens Zerhouni de goedkeuring van de CD320 array. Dit heeft grote waarde voor de ontwikkeling van oncologische behandelingen. Het betekent dat er niet steeds separaat gekeken hoeft te worden naar longkanker, prostaatkanker, etc maar dat pathways gecombineerd kunnen worden. Dat is volgens Zerhouni de toekomst voor efficiënte R&D. (webcast 2:02:00)

Meer informatie