De website Horizonscan Geneesmiddelen is geactualiseerd en geeft informatie welke nieuwe kostbare medicijnen de komende tijd op de markt komen en wat ze gaan kosten. Ook bij de bepaling welke nieuwe medicijnen als sluiskandidaten worden geselecteerd, is recent gebruik gemaakt van de Horizonscan. De pakketsluis geldt voor nieuwe medicijnen die wel in Nederland op de markt mogen worden gebracht, maar niet meteen opgenomen worden in het basispakket.

Overzicht innovatieve geneesmiddelen

De Horizonscan Geneesmiddelen is een integraal, openbaar en zo objectief mogelijk overzicht met innovatieve geneesmiddelen die op de markt worden verwacht en de mogelijke impact hiervan. De Horizonscan monitort ook indicatie-uitbreidingen van bestaande innovatieve geneesmiddelen. Ook zorgt de horizonscan ervoor dat patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van de innovatieve geneesmiddelen. De Horizonscan richt zich op de intramurale en extramurale geneesmiddelen en kijkt twee jaar vooruit.

Met de geactualiseerde editie biedt de Horizonscan ook:

  • Nog beter onderbouwde prijs- en patiënt-volume-schattingen;
  • Veld met informatie of een middel nieuw is;
  • Keuze-menu: biosimilar, generiek, nieuw middel, nieuwe toedieningsvorm of indicatie-uitbreiding;
  • Inzicht per geneesmiddel in welke fase van de ontwikkeling het zich bevindt.

Nieuwe middelen geselecteerd als sluiskandidaat

Nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, worden in beginsel zonder bijzondere (prijs-) afspraken toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. De minister van VWS kan echter besluiten om nieuwe middelen tijdelijk uit het pakket te houden. In de tussentijd kan het Zorginstituut een advies uitbrengen en kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs. Het gaat daarbij om intramurale geneesmiddelen, die vooral bij medisch-specialistische zorg in ziekenhuizen worden benut, en waarbij de behandelkosten per patiënt heel hoog kunnen oplopen of waarvan de totale kosten per jaar erg hoog kunnen oplopen als ze voor veel patiënten worden ingezet.

Oncologische geneesmiddelen

In de tabel is een overzicht van oncologische middelen opgenomen, die op basis van de Horizonscan voor de 2e helft van 2018 als sluiskandidaat zijn geselecteerd. Klik hier voor overzicht.

Meer informatie