Op 2 oktober jl. vond een hoorzitting over de farmaceutische industrie plaats met als doel oplossingen voor dure geneesmiddelen, zodat deze behandelingen ook in de toekomst beschikbaar blijven.

Bij kostbare geneesmiddelen gaat het vooral over nieuwe behandelingen tegen kanker en een aantal zeldzame aandoeningen. Bij de hoorzitting waren afgevaardigden van alle politieke partijen, de farmaceutische industrie, wetenschappers, patiënten en zorgprofessionals.

Zorgakkoord

Tijdens het overleg benadrukte de farmaceutische industrie het belang om rond de tafel te zitten. Er wordt teveel over in plaats van met deze industrie gesproken.

Gerard Schouw, directeur vereniging innovatieve geneesmiddelen zei daarover: “Laten we samen verantwoordelijkheid nemen voor het zorgbudget, met de geneesmiddelensector aan tafel. Dat is een nieuwe weg, die wij graag inslaan.”

Ook Paul Korte (directeur Janssen) benadrukte dat er een gezamenlijk publiek-privaat belang is. Volgens hem “werken in een land als België overheid en de geneesmiddelensector goed samen, in een zorgakkoord. Dat kan in Nederland ook.”

Registratie per ziektebeeld

Deelnemers aan de ronde tafel waren het eens over de constructieve sfeer en het belang van een dialoog. Ook was er eensgezindheid over een bredere inzet van patiëntregistraties en biomarkers, Deze ontwikkelingen maken de ontwikkeling en inzet van geneesmiddelen effectiever.

Europees geneesmiddelenbeleid

Andere voorstellen die werden gedaan waren een doelmatiger gebruik van de middelen, een verscherping van het patentrecht en het verkorten van het toelatingstraject voor geneesmiddelen. Voor een aantal van deze oplossingen werd gevraagd om een grotere rol voor de EU in het geneesmiddelenbeleid van de lidstaten.

Klik hier om het debat terug te kijken.

Meer informatie