3 april 2014 

Op 31 maart 2014 hebben de bestuurders van de ziekenhuizen in Friesland met alle hematologen en oncologen in de Friese regio een intentieverklaring ondertekend voor de start van een nieuw krachtig zorgnetwerk, FROHON, het Friese Regio Oncologisch en Hemato-Oncologisch Netwerk.

Het netwerk bestaat uit de ziekenhuizen, de Stichting Medische Oncologie Friesland (SMOF) en de Werkgroep Hematologie Friesland (WHF). FROHON is bedoeld om de kwaliteit van de hematologische en oncologische zorg voor patiënten met kanker in de Friese regio te verbeteren en voor de toekomst duurzaam te waarborgen. De hematologen en oncologen willen in de toekomst als eenheid gaan optreden en zullen gaan werken met uniforme protocollen en zorgpaden. 

Doelstellingen

De doelstellingen van het nieuwe zorgnetwerk FROHON voor de Friese regio:

  • Vertaling van landelijke kwaliteitscriteria naar een uniform, concreet regionaal niveau
  • Borging van kwalitatief hoogwaardige transparante hematologische en oncologische zorg voor de Friese regio
  • Intensievere regionale samenwerking op het gebied van kennis, multidisciplinair overleg (MDO) en wetenschap. Veilige uitwisseling van patiëntengegevens en materialen.


Meer informatie