Hoofdlijnen DBC-pakket 2013 bekend

26 april 2012 – Vanaf 1 januari 2012 is prestatiebekostiging ingevoerd en werken zorginstellingen en zorgverzekeraars met het nieuwe DBC-systeem DOT. De komende jaren wordt DOT verder ontwikkeld en verbeterd, zodat het systeem nog beter inzicht geeft in de geleverde zorg. Hiervoor is in nauw overleg met de branchepartijen, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het veld een groslijst vastgesteld, waaruit voor 2013 een aantal onderwerpen zijn uitgewerkt in de release RZ13a. Het zwaartepunt in de komende release ligt op het ontwikkelen van (nieuwe) zorgproducten en het verbeteren van tarieven, die de overgang naar prestatiebekostiging in 2012 en 2013 verder ondersteunen.

Verbeteringen productstructuur

De inhoud van de release RZ13a is vastgesteld. De verbeteringen in de productstructuur gelden vooral voor de hoog specialistische zorg en categorale sectoren. Zo zijn er nieuwe en gewijzigde zorgproducten ontwikkeld voor kindergeneeskunde, kinderoncologie, cardiopulmonale chirurgie, en neurochirurgie. Daarnaast worden bloedproducten toegevoegd aan de zorgprofielen. Om de nieuwe honorariatarieven vast te stellen is inmiddels een normtijdentraject gestart.

Geriatrische revalidatiezorg

Vanaf 2013 gaat ook de geriatrische revalidatiezorg (grz) registreren en declareren op basis van DBC-zorgproducten. Voor de invoering van de DBC-systematiek in deze sector wordt in 2012 een passende productstructuur verder ontwikkeld en ingepast in de productstructuur van DOT. Dit DBC-pakket wordt medio 2012 beschikbaar gesteld, zodat de betrokken instellingen zich ruimschoots kunnen voorbereiden op de overgang.

Ziekenhuisverplaatste zorg

Bij ziekenhuisverplaatste zorg worden bepaalde onderdelen van een medische behandeling thuis uitgevoerd. Hierbij zijn vaak medische hulpmiddelen nodig. Voor zorgaanbieders blijkt het soms lastig om deze zorg te declareren. DBC-Onderhoud heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld op basis waarvan het voor specifieke hulpmiddelenen mogelijk wordt om deze te registreren en daarmee inzicht te bieden in de geleverde zorg. In de RZ13a zijn twee zorgactiviteiten (apparatuur voor thuisbeademing en thuisbelichting) toegevoegd aan bestaande zorgproducten.

E-health in het DBC-systeem

In ziekenhuizen wordt steeds meer gebruikgemaakt van E-health. Om E-health activiteiten zichtbaar te kunnen maken in het DBC-systeem is de zorgactiviteit Teleconsult in de RZ13a opgenomen. Daarnaast is DBC-Onderhoud een onderzoek gestart naar de mogelijke knelpunten in de bekostiging van E-health. De resultaten hiervan komen medio 2012 beschikbaar.
U kunt het besluitvormingsdocument 2e Go (beschrijving wijzigingen op hoofdlijnen) hier downloaden.

Bron: DBC-Onderhoud

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee