Op 1 november 2021 zijn de nieuwe Procedure Lokale Haalbaarheid en het gebruik van de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) verplicht geworden voor geneesmiddelenonderzoek. DCRF (Dutch Clinical Research Foundation) interviewt Thera Max-Mos, Head Clinical Study Unit a.i., NL van Sanofi over de impact van de procedure en de op handen zijnde EU CTR-introductie.

Naar aanleiding van de eerste ervaringen in de praktijk, constateert Thera Max-Mos dat de onderzoekers sneller klaar waren voor de start van het onderzoek. Het is efficiënt dat de manier waarop de studie aan de deelnemende onderzoeksinstellingen wordt aangeboden is gestandaardiseerd. Maar, uiteraard gaat niet alles vanzelf bij deze nieuwe aanpak. Zo is het soms niet altijd duidelijk welke informatie aangeleverd moet worden. Dan kan de checklist lokale uitvoerbaarheid nuttig zijn.

Lees het interview met Thera Max-Mos op de website van DCRF.

Meer informatie