Nederland koploper in Europa qua klinisch onderzoek! Deze ambitie staat centraal tijdens een bijeenkomst van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen op woensdag 19 juni in Perscentrum Nieuwspoort (Den Haag).

Sterk klinisch onderzoeksklimaat

Een sterk klinisch onderzoeksklimaat leidt tot snellere toegang tot innovatieve behandelingen voor Nederlandse patiënten. Bovendien versterkt dat het vestigingsklimaat. Ons land heeft de potentie om op het gebied van klinisch onderzoek tot de top van Europa te behoren. Met de komst van de EMA naar Amsterdam staat Nederland extra in de spotlights. Dit brengt nieuwe maatschappelijke en economische kansen met zich mee. Daarom is dit hét moment om samen vast te stellen hoe we die potentie ten volle gaan benutten.

Vijf ambities

Tijdens deze bijeenkomst geven vijf opinieleiders vanuit verschillende perspectieven een advies. Een van de sprekers is Carla van Herpen – hoogleraar Rare Cancers Radboud UMC. Vervolgens vindt er een paneldiscussie plaats met Tweede Kamerleden Joba van den Berg en Arno Rutte en twee experts op het gebied van klinisch onderzoek. Hierbij komt de rol van de politiek nadrukkelijk aan de orde.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de website van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. 

Meer informatie