Innovative Medicines Initiative (IMI) keurt het publiek-privaat onderzoeksproject PIONEER goed voor betere zorg voor prostaatkankerpatiënten. PIONEER is een nieuw, vijfjarig project met 32 ​​partners uit 9 landen. Sanofi is een van die partners. Het doel van PIONEER is om optimale zorg voor alle Europese mannen met prostaatkanker te waarborgen door het potentieel van big data en big data-analyse te ontsluiten.

Waarom PIONEER?

Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen in Europa. 1 op 10 van alle sterfgevallen door kanker bij mannen in de EU komt door prostaatkanker. De kosten van prostaatkanker in de EU werden in 2009 geschat op 8,43 miljard euro, dat vertegenwoordigt 7% van alle kankerkosten in Europa.

Op dit moment is sprake van een aantal grote kennishiaten als het gaat om screening, diagnose en behandeling van prostaatkanker, waaronder:

  • Gebrek aan standaardisatie van prostaatkanker in alle stadia van de ziekte;
  • Onvoldoende kennis van de risicofactoren voor het ontwikkelen van prostaatkanker;
  • Onvoldoende kennis van patiëntkenmerken, inclusief genetische profielen, voor optimale onderverdeling van patiënten op het moment van diagnose;
  • Gebrek aan zinvolle betrokkenheid van belangrijke belanghebbenden, inclusief patiënten, bij het definiëren van de belangrijkste ziektebeelden;
  • Gebrek aan effectieve implementatie van kennis, die is opgedaan in de klinische praktijk.

Door dit gebrek aan kennis is het voorspellen welke behandelingen de beste resultaten opleveren voor welke patiënten niet optimaal.

In kaart ontbrekende data

PIONEER zal allereerst de kritisch, ontbrekende informatie voor prostaatkankerzorg identificeren door een gedetailleerde prioritering met inbegrip van alle belanghebbenden: clinici, patiënten, onderzoekers, farmaceutische industrie en investeerders.

Standaardiseren en integreren

PIONEER zal vervolgens bestaande big data van hoogwaardige, multidisciplinaire gegevensbronnen standaardiseren en integreren in een innovatief gegevensplatform. Met als resultaat een unieke en uitgebreide dataset samengesteld met uitkomsten uit de meest relevante klinische proeven voor prostaatkanker, grote epidemiologische cohorten, elektronische medische dossiers en gegevens uit verschillende (niet-) Europese patiëntenpopulaties.

Zorgpaden

PIONEER zal prostaatkankerzorg veranderen met bijzondere aandacht voor het verbeteren van prostaatkanker gerelateerde uitkomsten, efficiëntie van gezondheidssystemen en de kwaliteit van zorg. PIONEER zal ook aanbevelingen doen voor gestandaardiseerde zorgpaden voor klinische centra in heel Europa.

IMI2

PIONEER wordt gefinancierd via IMI2 en maakt deel uit van het programma Big Data for Better Outcomes (BD4BO). IMI2 wordt ondersteund door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie en de Europese Federatie van farmaceutische industrieën en associaties (EFPIA).

Meer informatie