Herziene richtlijn prostaatcarcinoom gepubliceerd

6 mei 2014

6 mei 2014

Op 16 april jl. is de herziene richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van prostaatcarcinoom gepubliceerd  op oncoline.nl. De richtlijn is een aanpassing van de eerdere richtlijn uit 2007.

In juli 2007 verscheen de eerste landelijke, evidence based richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van prostaatcarcinoom. Met het oog op de ontwikkelingen, diende de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) in 2011 bij de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) een verzoek in voor de financiering van een revisie van deze richtlijn. Na goedkeuring van het verzoek ging de multidisciplinaire werkgroep hiermee in januari 2012 van start onder begeleiding van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

 

Aanbevelingen voor kwaliteit van zorg

Deze richtlijn bevat aanbevelingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor mannen met (verdenking op) prostaatcarcinoom. De aanbevelingen betreffen zowel diagnostiek (inclusief lokaal recidief), behandeling als begeleiding.
Ongeveer 1 op de 9 mannen in Nederland krijgt ooit in zijn leven de diagnose prostaatcarcinoom. Dit zijn meer dan 10.000 patiënten per jaar en dit aantal neemt naar verwachting toe tot meer dan 17.000 patiënten in 2020. Bijna de helft (48%) van alle patiënten is 70 jaar of ouder. 

 

Opgesteld voor zorgprofessionals

Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van mannen met (verdenking op) prostaatcarcinoom, zoals urologen, radiologen, nucleair geneeskundigen, pathologen, radiotherapeuten, internist-oncologen, oncologieverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, maatschappelijk werkers en psychologen.

Klik hier voor de tekst van de herziene richtlijn prostaatcarcinoom. 
 

Meer informatie

 
 
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee