De nieuwe template CTA – versie 2018, is beschikbaar, zo meldt de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF).

Modelovereenkomst farmaceutische industrie

De nieuwe CTA template is een update van de modelovereenkomst voor klinisch onderzoek, geïnitieerd en gefinancierd door de farmaceutische industrie. (De eerste versie stamt uit 2013 en is herzien in 2016.) De overeenkomst maakt het makkelijker om sneller te starten met klinisch onderzoek, waarmee nieuwe geneesmiddelen en behandelmethoden eerder beschikbaar komen voor patiënten. In de modelovereenkomst zijn alle rechten en plichten opgenomen van de partijen die betrokken zijn bij onderzoek in ziekenhuizen dat door farmaceutische bedrijven gefinancierd wordt.

Samenwerking diverse partijen

De modelovereenkomst is tot stand gekomen in samenwerking tussen partijen die zijn verenigd in de DCRF, namelijk de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra); STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen), ACRON (Associatie van Contract Research Organisaties) en NKI-AVL (Nederlandse Kanker Instituut- Antoni Van Leeuwenhoek).

Herziene versie 2018

Per februari 2018 is de tweede herziene versie beschikbaar. Deze nieuwe versie is aangepast naar aanleiding van de input van gebruikers van de vorige versies, alsmede geactualiseerd op basis van de aanstaande komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht wordt. De Werkgroep CTA blijft onder de vlag van de DCRF ook in 2018 werken aan verdere actualisatie en verbetering van de template.

Meer informatie