De richtlijnwerkgroep Pijn bij patiënten met levensbedreigende aandoeningen is in 2017 voor het eerst bijeengekomen. De werkgroep gaat twee bestaande richtlijnen herzien en samenvoegen.

Het gaat om de richtlijn Pijn in de palliatieve fase van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) uit 2010 en de richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) uit 2015. Door deze samenvoeging wil de werkgroep komen tot een integrale en actuele richtlijn over de diagnostiek en behandeling van pijn.

Integrale en actuele richtlijn

Het gaat om pijn bij zowel patiënten met kanker (in de curatieve én de palliatieve fase) en om pijn bij patiënten met andere levensbedreigende aandoeningen, zoals vergevorderde stadia van COPD en hartfalen. De richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten. Naar verwachting gaat de richtlijn rond februari 2018 de landelijke commentaarfase in. De NVA is de eigenaar van de richtlijn en is verantwoordelijk voor de inhoud en het bijhouden van de actualiteit van de richtlijn.

Achtergrond richtlijnen Pijn

De eerste versie van de consensus-based richtlijn Pijn in de palliatieve fase werd in 1996 geschreven. Hierna heeft de richtlijn meerdere revisies ondergaan. De meest recente versie dateert van 2010, zie Pallialine. In 2016 is een kleine aanpassing doorgevoerd in de (opioïdentabel van de) richtlijn.

De herziening van de richtlijn Pijn in de palliatieve fase wordt nodig geacht omdat:

  • Het onderdeel doorbraakpijn niet meer actueel is.
  • Er een professionaliseringsslag en een breder draagvlak nodig is voor de richtlijn.

Samenvoeging richtlijnen NVA en IKNL

In de aankomende integrale richtlijn worden de NVA-richtlijn en de IKNL-richtlijn samengevoegd. Daarbij worden de onderdelen van de NVA-richtlijn die in 2015 niet herzien zijn, aangepast. Ze worden aangevuld met evidence-based en consensus-based teksten over de diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met gevorderde stadia van COPD en hartfalen.

De onderdelen van de NVA-richtlijn die in 2015 wel zijn herzien, worden ongewijzigd overgenomen. In de richtlijn komen diagnostiek en behandeling (niet-medicamenteus, medicamenteus en invasief) van pijn aan bod.

Meer informatie