Om alle mensen met kanker passende zorg te kunnen bieden, moet extra worden ingezet op verbetering van landelijke en regionale netwerk- en expertzorg. De organisatie van zorg binnen netwerken is de afgelopen jaren toegenomen, maar deze is nog te versnipperd. Het gevolg is dat niet iedereen met kanker de best mogelijke zorg krijgt. Dit schrijft Zorginstituut Nederland in het ‘Signalement Passende zorg voor mensen met kanker: netwerk- en expertzorg’. 

Verschil in netwerken

“Er is geen one-size-fits-all aanpak. Passende zorg is persoonsgerichte zorg”, zegt Sjaak Wijma van het Zorginstituut. “Samenwerken en specialisatie in netwerken helpt om mensen met kanker de beste zorg te geven. Het verbetert de kwaliteit van zorg en kan ook van positieve invloed zijn op de kosten en inzet van schaars personeel.”

Ziekenhuizen en zorgverleners werken de laatste jaren al veel samen aan goede zorg voor mensen met kanker. Op dit moment wordt een derde van de mensen met kanker behandeld in meerdere ziekenhuizen of instellingen die in netwerkverband samenwerken. Op basis van een analyse van de huidige situatie, constateert het Zorginstituut dat er vooruitgang is in netwerk- en expertzorg, maar dat veel nog beter kan en moet. Er is veel verschil in samenwerkingsvormen en de gegevensoverdracht tussen zorgaanbieders hapert. Netwerkdeelnemers werken vaak naast elkaar in plaats van integraal samen en betrekken patiënten nog niet genoeg bij de zorgkeuzes.

Meer informatie