Herijking tarief stamceltransplantatie

6 mei 2013 – Jaarlijks berekent DBC-Onderhoud voor het gereguleerde segment o.a. de kostentarieven voor instellingen. Deze tarieven worden door de NZa vastgesteld. Met de NZa is afgesproken dat de tarieven in het gereguleerde segment minimaal elke twee jaar worden herijkt. Tussentijds vindt indexering plaats. Zorgproductgroepen in het gereguleerde segment die niet substantieel zijn aangepast in RZ13a worden in RZ14a herijkt. Dit betreft o.a. de kostentarieven voor de zorgproductgroep Stamceltransplantatie. 

Kostprijzen aanleveren voor 1 juli 2013 bij NZa

In beginsel vindt de herijking van kostentarieven plaats op basis van het vernieuwde kostprijsmodel dat met ingang van 1 januari 2012 is geïntroduceerd. Met de introductie van dit vernieuwde kostprijsmodel worden instellingen verplicht om kostprijzen 2012 voor alle zorgproducten in het gereguleerde segment voor 1 juli 2013 aan te leveren bij de NZa.

Niet van alle DBC-zorgproducten bruikbare kostprijzen beschikbaar

Aangezien uitsluitend kostprijsgegevens van DBC-zorgproducten geopend èn gesloten in 2012 kunnen worden aangeleverd, is het vernieuwde kostprijsmodel in 2014 wellicht beperkt toepasbaar. Dit houdt in dat niet van alle DBC-zorgproducten bruikbare kostprijzen beschikbaar zullen zijn. Indien blijkt dat (delen van) aangeleverde kostengegevens 2012 onvoldoende representatief zijn, wordt voor RZ14a (deels) nog gebruik gemaakt van de huidige berekeningsmethode voor kostentarieven (gebaseerd op profielen en kostprijzen per zorgactiviteit).

Vernieuwd kostprijsmodel

Vanwege bovenstaande berekent DBC-Onderhoud in de periode tot 1 juli 2013 productprijzen voor 2014 volgens de huidige berekeningsmethode voor kostentarieven. Het streven is om in de periode van 1 juli tot 15 augustus 2013 productprijzen te berekenen aan de hand van de kostenaanleveringen volgens het vernieuwde kostprijsmodel en deze te verwerken in de prijslijst op basis van de huidige berekeningsmethode.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee