Ministers Schippers (VWS) en Kamp (EZ)  tekenden gisteren de brede Health Deal voor gerichte beslissingen in de kankerzorg. Deze Health deal moet bijdragen aan optimale beschikbaarheid van medische informatie. Hierbij moet te allen tijde ook voldoende aandacht zijn voor het waarborgen van privacy, databescherming en patiëntveiligheid.

De wetenschap rondom oncologie ontwikkelt zich razendsnel. Effectiviteit van behandelingen tegen kanker verschillen per persoon. De hoeveelheid aan beschikbare informatie maakt het haast onmogelijk om deze altijd op het juiste moment ter beschikking te hebben. Hierdoor is het mogelijk dat individuele patiënten niet altijd de behandeling krijgen die voor hen optimaal werkt. Bij onderbehandeling worden de gewenste gezondheidsresultaten niet behaald, terwijl bij overbehandeling de belasting voor de patiënt en de kosten hoger zijn dan nodig.

IT oplossingen

IT- gebaseerde beslisondersteuning kan helpen om de relevante kennis op het juiste moment op een handige manier ter beschikking te hebben. Hierdoor worden artsen en patiënten ondersteund in het maken van de beste keuze voor een behandeling. Daarnaast kan Nederland zo zijn vooraanstaande positie behouden op het gebied van data en medische technologie. Om dit mogelijk te maken tekenden de ministers Schippers en Kamp samen met een groot aantal partijen op 8 juni een ‘Health Deal’ voor beslisondersteuning in de oncologie.

Slimme ondersteuning besluiten

De komende jaren zetten alle partijen; patiëntenorganisaties, bedrijven, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, netwerk- en kennisinstellingen en overheid zich op hun eigen terrein in om met de ontwikkeling van dit soort slimme beslisondersteuning de oncologie in Nederland te verbeteren. Uiteindelijk moet het op een duurzame manier onderdeel worden van onze gezondheidszorg.

Ondertekenaars

De Health Deal is ondertekend door de ministeries van VWS en EZ, initiatiefnemers Medical Research Data Management (MRDM) en IBM Nederland, Academisch Medisch Centrum, het Antoni van Leeuwenhoek, Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, Coöperatie VGZ, Zilveren Kruis, Menzis, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, Health-RI, Integraal Kankercentrum Nederland, Dutch Institute for Clinical Auditing en Universiteit Twente. Aansluiting bij de Health Deal staat ook open voor andere geïnteresseerde partijen.

Meer informatie