De handreiking Veilig omgaan met cytostatica is geautoriseerd door betrokken verenigingen en bestemd voor alle professionals betrokken bij de zorg voor patiënten die behandeld worden met cytostatica.

Praktisch document

De handreiking is vooral een praktisch document met informatie en linken naar de actuele Arbo-convenanten. Het bevat 66 voorbeeldwerkbladen die per instelling aangepast kunnen worden. Op ieder werkblad staat aangegeven in welk toepassingsgebied (waaronder ziekenhuis of thuissituatie) het werkblad te gebruiken is en door welke professionals. Daarnaast staat beschreven hoe te handelen bij kortdurend en/of intensief patiëntcontact.

De inhoud is gebaseerd op huidige inzichten, Arbo-catalogi, wetenschappelijk onderzoek en consensus. Naast algemene informatie verwijst de handreiking altijd naar de juiste bron, zodat de informatie actueel blijft.

Goede toegankelijke informatie

In de dagelijkse praktijk zijn er veel vragen over de juiste manier van omgaan met de mogelijkheid van onbedoeld contact en besmetting met cytostatica. De werkgroep wil met deze handreiking de vragen, onzekerheden en onbekendheid wegnemen met goede toegankelijke informatie. In deze handreiking is gekozen om de wettelijke onderbouwing en gerelateerde documenten van de gebezigde werkbladen waar mogelijk te ontsluiten vanuit de bronnen zelf.

Meer informatie