Handreiking palliatieve zorg

24 juni 2013Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg, het Erasmus MC, het Maasstad Ziekenhuis en Rotterdamse verpleeghuizen & verzorgingshuizen hebben een handreiking ontwikkeld voor zorgprofessionals om hen te ondersteunen bij de (verdere) ontwikkeling, verbetering en verankering van palliatieve zorg in hun organisaties. De handreiking focust vooral op de intramurale setting van ziekenhuizen en grote verpleeg- en verzorgingshuisorganisaties maar ook op de raakvlakken met de eerste lijn.

In deze handreiking palliatieve zorg zijn de ontwikkelings- en implementatieprocessen bij programma’s palliatieve zorg beschreven en vindt u voorbeelden uit deze programma’s en ervaringen.

De totstandkoming van deze handreiking vormde voor Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg en het IKNL aanleiding om bij ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen een enquête ‘Stand van zaken palliatieve zorg’ uit te zetten. De resultaten van deze enquête worden in juni 2013 gepubliceerd.

Aanpassingen beleid en werkprocessen

Binnen deze organisaties hebben de uitwisseling van visie en ervaring en de inzet van expertise en bevlogenheid, in relatief korte tijd tot grote aanpassingen van het beleid en werkprocessen geleid. Versterking van het draagvlak bij de besturen, een planmatige aanpak, het gebruikmaken van beschikbare kennis en ervaring, transmurale samenwerking en het rekeninghouden met behoeften van de verschillende betrokkenen, blijken essentiële voorwaarden voor een organisatie brede aandacht voor palliatieve zorg.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee