De Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 geeft een overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg.

Herziening 2018

De Handreiking 2019 is een herziening van de Handreiking 2018, die opnieuw is afgestemd met het Praktijkteam palliatieve zorg van het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), aldus een nieuwsbericht van IKNL.

Extra financiering Wlz-indicatie

Sinds 1 juli 2018 zijn de mogelijkheden voor extra financiering voor patiënten die thuis wonen met een Wlz-indicatie uitgebreid. Daarnaast wordt per 2019 verpleging en verzorging voor kinderen in de thuissituatie in een integrale, nieuwe prestatie geplaatst. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Handreiking 2019.

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Palliactief, de organisatie voor professionals in de palliatieve zorg, namen het initiatief tot de Handreiking financiering palliatieve zorg 2018. Zij brachten gemandateerde vertegenwoordigers van palliatieve zorgpartijen aan tafel om professionals in eerste, tweede en derde lijn te kunnen informeren over de mogelijkheden voor financiering van palliatieve zorg.

Meer informatie