21 januari 2015

Er is een nieuwe versie van het Handboek Zorgactiviteiten beschikbaar. Het Handboek gaat in per 1 januari 2015, aldus een nieuwsbericht van DBC-onderhoud

Registratie zorgactiviteiten

Het Handboek gebruik Zorgactiviteiten geeft antwoord op vragen over de registratie van zorgactiviteiten die op basis van de omschrijving alleen niet tot eenduidige registratie leiden. Deze antwoorden bestaan uit een verzameling van teksten die afkomstig zijn uit verschillende bronnen, namelijk:

  • Beleidsregels (BR) of nadere regels (NR) van de NZa (formele wetgeving) 
  • Registratieadviezen van DBC-Onderhoud (indien de beleidsregels van de NZa ruimte voor interpretatie laten)
  • Achtergrondinformatie zoals verstrekt door wetenschappelijke verenigingen 
  • Toelichting bij de zorgactiviteitentabel (onderdeel van release en vastgesteld door NZa) waarin een wijziging van zorgactiviteit wordt verantwoord

Update

Met elke update van het handboek wordt informatie uit de meest recente beleidsregels van de NZa verwerkt. In dit geval is dat informatie uit:

Het Handboek Zorgactiviteiten blijft in ontwikkeling en is daarom nog niet volledig. Belangstellenden kunnen de nieuwe versie van het Handboek Zorgactiviteiten downloaden via de site van DBC-Onderhoud. 


Meer informatie