Het TANGO-project ontvangt een subsidie van 1,5 miljoen euro van ZonMW, KWF Kankerbestrijding en Zilveren Kruis om op basis van DNA kenmerken vooraf een optimale selectie te kunnen doen bij het voorschrijven van nieuwe kankergeneesmiddelen, zo meldt het Antoni van Leeuwenhoek, een van de deelnemers aan het project.

Selectie vooraf

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe medicijnen tegen kanker op de markt gekomen. Deze werken bij een deel van de patiënten heel goed. Maar, bij een ander deel van de patiënten niet, terwijl zij wel de last van de bijwerkingen ervaren. Bovendien zijn deze nieuwe behandelingen vaak erg. Dat maakt betere selectie vooraf noodzakelijk. Het TANGO project wil die selectie  mogelijk maken door het slim toepassen van de allernieuwste genetische technieken. Hiervoor ontvangt de projectgroep een subsidie van 1,5 miljoen vanuit ZonMW, KWF Kankerbestrijding en Zilveren Kruis.

Whole Genome Sequencing

TANGO gaat zich richten op Whole Genome Sequencing (WGS, of next generation sequencing) om overbehandeling te voorkomen en het op maat kunnen inzetten van de meest veelbelovende behandeling voor individuele kankerpatiënten.

Targeted therapies

Kanker ontstaat door veranderingen in het DNA. Cellen ontsporen en gaan zich ongeremd delen. Veel moderne kankerbehandelingen, waaronder targeted therapies en immuuntherapieën, werken het beste wanneer er heel specifieke veranderingen of kenmerken in het DNA van de tumor aanwezig zijn. Met WGS kunnen deze veranderingen in het DNA worden opgespoord. Dat levert diagnostische informatie op voor de huidige patiënt, maar ook onderzoeksinformatie waarmee de zorg voor toekomstige patiënten kan worden verbeterd.

DNA-onderzoek

WGS is de meest complete manier om DNA-onderzoek te verrichten. Maar, op dit moment gebruiken niet alle ziekenhuizen in Nederland deze techniek op dezelfde manier. De meesten kijken alleen naar bepaalde delen van het tumor-DNA. TANGO heeft als doel te onderzoeken wat de optimale strategie is om WGS in te zetten.

Aan het project werken pathologen, genetici, oncologen, ethici, juristen en gezondheidseconomen van negen verschillende expertisecentra mee. Deze centra werken samen met het Center for Personalized Cancer Treatment en de Hartwig Medical Foundation.

Niet-kleincellige longkanker

Het TANGO-project houdt zich de komende drie jaar bezig met de vraag hoe WGS kan worden ingezet om de beste behandeling voor patiënten met niet-kleincellige longkanker te selecteren. Mocht de aanpak slagen, zal het project worden uitgebreid.

Meer informatie