Grote vertraging declaratiemogelijkheid add-ons nieuwe dure geneesmiddelen

28 maart 2012 – Tijdens het Zorgvisiecongres over DOT, op 14 maart 2012, werd duidelijk hoe er omgegaan zal worden met de declaraties van dure geneesmiddelen die na 1 januari 2012 zijn ingediend voor toelating tot de add-ons.

Terugwerkende kracht volledig gereduceerd

Voor dure geneesmiddelen ingediend na 1 januari 2012, dus onder nieuwe regime, zal niet alleen geen terugwerkende kracht meer gelden tot het moment van registratie, zoals onder de beleidsregel Dure geneesmiddelen het geval was. Er zal óók geen terugwerkende kracht gelden tot het moment van goedkeuring door de NZa.

De behandelingen met deze ´nieuwe´ dure geneesmiddelen zullen pas na de implementatie van de volgende DOT release geregistreerd kunnen worden voor declaratie. Hoewel de patiënt aanspraak heeft op deze geneesmiddelen vanaf het moment van registratie, kunnen zorgverleners de kosten voor de behandelingen met deze add-ons, uitgevoerd vóór de implementatiedatum van de nieuwe DOT release, niet declareren.
 

Aantal DOT releases fors teruggebracht

Aanvankelijk hadden de autoriteiten gekozen voor een driemaandelijkse update van de DOT tabellen. Daarmee hadden de gevolgen nog enigszins beperkt kunnen blijven. Op het congres werd echter duidelijk dat de eerstvolgende DOT release (na de RZ12c uitlevering 29 maart 2012 met implementatiedatum 1 mei 2012) de RZ 13a is. Deze wordt uitgeleverd op 1 oktober 2012 en krijgt een implementatiedatum van 1 januari 2013. De dure geneesmiddelen die dit jaar worden geregistreerd moeten vóór begin september goedgekeurd zijn door de NZa om vanaf 2013 bekostigd te kunnen worden.

Oplossing: opname in B-segment DBC?

Als oplossing werd aangegeven het tussentijds openen van de contractafspraken met de zorgverzekeraars om een ´nieuw´ duur geneesmiddel op te nemen in een B-segment DBC- zorgproduct. Diverse aanwezige vertegenwoordigers uit de ziekenhuizen uitten grote twijfels over de uitvoerbaarheid hiervan, zeker gezien de wijze waarop de productieafspraken nu tot stand komen.
 

Declaratie onder RZ12c

Voor dure geneesmiddelen die vóór 2012 zijn ingediend en toegelaten tot de beleidsregel Dure geneesmiddelen maar die nog niet in de huidige DOT tabellen staan, geldt de terugwerkende kracht tot het moment van registratie wel. Voor deze geneesmiddelen zijn aparte codes voor de nacalculatie 2011 én codes voor de interne registratie tot de implementatie van RZ12c op 1 mei 2012. Vanaf 1 mei kan alle inzet van deze dure geneesmiddelen tussen 1 januari en 1 mei 2012 worden geregistreerd en gedeclareerd.

In 8 november 2011 heeft de NZa besloten cabazitaxel (Jevtana®) voorlopig op te nemen op de stofnamenlijst van de beleidsregel Dure geneesmiddelen (BR/CU-2017) voor de indicatie: “Behandeling van fitte patiënten (ECOG PS 0-1) met hormoonrefractaire gemetastaseerde prostaatkanker en ziekteprogressie ondanks eerdere behandeling met docetaxel”. De opname geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2011.

Voor de nacalculatie van cabazitaxel over 2011 gelden de volgende twee codes: 

  • 191558 met een omschrijving cabazitaxel per toedieningseenheid 1 mg, waarbij WEL voldaan aan de beleidsregel Dure geneesmiddelen (BR/CU-2017
  • 191658 met een omschrijving cabazitaxel per toedieningseenheid 1 mg, waarbij NIET voldaan aan de beleidsregel Dure geneesmiddelen (BR/CU-2017)

Vanaf 1 januari 2012 kunnen voor interne registratie de volgende codes worden gebruikt:

  • 193356 met een omschrijving cabazitaxel per toedieningseenheid 1 mg, waarbij WEL voldaan aan de beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg (BR/CU-2045)
  • 193556 met een omschrijving cabazitaxel per toedieningseenheid 1 mg, waarbij NIET voldaan aan de beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg (BR/CU-2045)

In de nieuwe DOT-release RZ12C zijn de zorgactiviteitencodes voor cabazitaxel opgenomen. De tabellen worden uitgeleverd op 29 maart 2012 en treden in werking op 1 mei 2012. Het gebruik van cabazitaxel sinds 1 januari 2012 kan hierin met terugwerkende kracht worden geregistreerd en gedeclareerd.  

NL.CAB.12.04.01.
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee