In Nederland wordt ieder jaar bij circa 1.450 mensen de diagnose maagkanker gesteld. Steeds vaker vindt chirurgische behandeling van deze ziekte plaats in gespecialiseerde medische centra, na verwijzing door het ziekenhuis waar de diagnose is gesteld. Uit onderzoek van IKNL en chirurgen van het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam), UMC Groningen en Erasmus MC (Rotterdam) blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn in het doorverwijzen van patiënten en de kans dat patiënten een operatie krijgen aangeboden.

Operatie is enige kans op genezing

Een operatie geeft de enige kans op genezing van maagkanker. De variatie geeft aan dat momenteel bepaalde patiënten in Nederland de kans op genezing wordt onthouden en dat de behandeling van maagkanker in Nederland vatbaar is voor verbetering. IKNL gaat in gesprek met de betrokken beroepsgroepen hoe dit het beste kan worden gerealiseerd.

Gespecialiseerde ziekenhuizen

De operatie van maagkanker vindt in Nederland steeds meer plaats in ziekenhuizen die hierin gespecialiseerd zijn. De diagnose maagkanker wordt vaak gesteld in ziekenhuizen waar deze operatie niet (meer) wordt uitgevoerd. De onderzoekers hebben onderzocht wat de invloed is van het ziekenhuis waar de oorspronkelijke diagnose is gesteld op het krijgen van een maagkankeroperatie en wat de impact is van het ziekenhuis van diagnose op de totale overleving van deze patiënten.

Kans op operatie

De studie werd uitgevoerd met behulp van data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) van patiënten die tussen 2005 en 2013 de diagnose ‘in opzet operabele maagkanker’ kregen. Met wetenschappelijke analysemethoden werd de variatie in de kans op het krijgen van een operatie berekend tussen alle diagnosticerende ziekenhuizen in Nederland. Ook bepaalden de onderzoekers wat het effect was van de variatie tussen de diagnosticerende ziekenhuizen op de algehele overleving van deze patiënten in de periode 2005 tot 2009 en van 2010 tot 2013.

In totaal werden 5.620 patiënten opgenomen in de studie die gediagnosticeerd waren met een ‘operabele maagkanker’ in 91 Nederlandse ziekenhuizen. Na correctie voor relevante factoren, zoals specifieke kenmerken van patiënt en tumor, kwam de variatie tussen de ziekenhuizen van diagnose ten aanzien van het aanbieden van een operatie of doorverwijzen voor een operatie uit op 57 tot 78 procent. Indien het laatste percentage wordt beschouwd als het optimale percentage patiënten dat in principe in aanmerking komt voor chirurgie, dan hadden omgerekend 502 patiënten (circa 11 procent) een operatie moeten krijgen in de periode 2005 tot 2013, terwijl zij die operatie niet hebben gekregen.

Verhouding diagnose en overleving

Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer 1.450 patiënten de diagnose maagkanker gesteld. Ongeveer de helft van deze patiënten komt in beginsel in aanmerking voor een operatie met curatieve intentie. De gemiddelde 5-jaarsoverleving van deze operabele patiënten ligt rond 30 procent.

Uit de studie van Margreet van Putten (IKNL) en collega’s blijkt dat patiënten die tussen 2010 en 2013 werden gediagnosticeerd in ziekenhuizen met een lagere waarschijnlijkheid voor het aanbieden van een curatieve, chirurgische behandeling een slechtere, algehele overleving hadden, vergeleken met patiënten die werden gediagnosticeerd in een ziekenhuis met een hoge(re) kans op het aanbieden van chirurgie. De studie toont aan dat er in Nederland grote variatie is tussen ziekenhuizen wat betreft de kans dat patiënten een maagkankeroperatie krijgen aangeboden. “Deze variatie duidt er op dat de besluitvorming rondom de behandeling van maagkanker in Nederland voor verbetering vatbaar is.” (Bron: IKNL)

Meer informatie