Ieder jaar ontwikkelt DBC-Onderhoud een nieuw DBC-pakket. De thema’s en wijzigingen voor het nieuwe pakket 2015 zijn inmiddels in grote lijnen bekend. Deze worden de komende maanden beoordeeld op haalbaarheid en impact.

Centrale thema’s voor een stabiel DBC-systeem

De voorstellen voor 2015 omvatten in ieder geval drie belangrijke thema’s:

  • Doorvoeren van integrale tarieven, met één tarief voor zowel ziekenhuiskosten als honorarium
  • Nieuw beleid voor dure geneesmiddelen
  • Verkorting van de maximale doorlooptijd van een DBC-zorgproduct naar 120 dagen

Het zorgveld kon tot 15 november 2013 verbetervoorstellen indienen, zoals een verbetering van de zorgactiviteitentabel, zodat ziekenhuizen zorgactiviteiten eenduidig kunnen vastleggen binnen de basisadministratie.

Om de drie grote thema’s voldoende aandacht te geven, is besloten het aantal overige wijzigingen zo beperkt mogelijk te houden. Alleen urgente en noodzakelijke wijzigingsverzoeken en innovatieverzoeken worden meegenomen in het pakket. Minder aanpassingen betekent bovendien minder administratieve lasten. Het nieuwe DBC-pakket vroeger opgeleverd dan voorheen, namelijk op 1 juli 2014.

 

Indienen wijzigingsverzoeken

Wijzigingsverzoeken kunnen het hele jaar via de website DBC onderhoud worden ingediend. Wijzigingen die nu binnenkomen, worden in het voorjaar (vanaf 1 maart) beoordeeld voor het pakket van 2016.

Meer informatie