Groeiprognoses dure geneesmiddelen

10 januari 2012

10 januari 2012

In het Hoofdlijnenakkoord zijn de veldpartijen in de zorg overeengekomen om de groei van de macrokosten voor de medisch specialistische zorg te beperken tot 2,5% (exclusief loon- en prijsstijgingen). De kosten voor de ziekenhuiszorg groeien onder dit regime van €16,4 mld. in 2011 tot €20,1 mld. in 2015.

Omdat de dure geneesmiddelen van de beleidsregel in de add-on in het gereguleerde A-segment zijn geplaatst, zijn de bijbehorende kosten binnen dit ziekenhuiskader gebracht.

Berekende groeiprognoses voor de dure geneesmiddelen 

2011 (+16%), 2012 (+12%), 2013 (+8%), 2014 (+4%), 2015 (+4%)


De verwachte kosten van de dure en weesgeneesmiddelen bedroegen in 2011 naar schatting €418 mln. Om de groeiprognoses voor deze geneesmiddelen gelijk op te kunnen laten lopen met de 2,5% groei uit Hoofdlijnenakkoord, heeft de minister van VWS de grondslag 2011 voor dure geneesmiddelen verhoogd naar €439 mln. 

Voor de overheveling van de TNF-alfaremmers is het intramurale budget per 1 januari 2012 bovendien verhoogd met € 400 mln.

Meer informatie

NL.CAB.12.01.02
 

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee