Bijna alle vrouwen die zijn behandeld voor niet-uitgezaaide (vroege) borstkanker hebben tot vijf jaar na diagnose last van gezondheidsproblemen.

Meer dan de helft van de klachten heeft betrekking op het bewegingsapparaat, het zenuwstelsel, vermoeidheid, het voortplantingssysteem, het borstgebied en psychische gezondheid. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en het Integraal Kankercentrum Nederland. De gezondheidsproblemen in deze studie onderschrijven het belang van goede nazorg voor deze grote groep overlevenden.

Chemotherapie

Behandeling met chemotherapie gaf een verhoogd risico op verschillende gezondheidsproblemen: vermoeidheid, problemen met ademhalingswegen, gastro-intestinale klachten, neuropathie en huidproblemen. Ook na hormoontherapie rapporteerden vrouwen meer vermoeidheid.

Herkennen van klachten .

Meer bekendheid met behandelgerelateerde gezondheidsproblemen kan artsen helpen symptomen te herkennen. Dit is niet alleen van belang voor de behandelende specialisten maar ook voor de huisarts, die de patiënten vaak nog lange tijd na het behandelingstraject blijft zien.

Meer informatie